Enradare

Enradare

Enradare i programmeringssammanhang är program som skrivs på en rad och avslutas med Enter

Enradarna är oftast kryptiska men inte avsiktligt tillkrånglade och utför (oftast) nyttiga saker. Denna blogg är ett hobbyprojekt, men bygger även på erfarenheter ur arbetslivet. Nya besökare, se första inlägget.

Skapa en länkstruktur

Bash, Fedora 7Skapad av M.O.B. 2008-03-12 14:55
dirs=`find mkb -type f | sed 's|^mkb||'`; for dir in $dirs; do ln -sf '/usr/local/mkb'$dir 'mkb2'$dir; done
Detta förutsätter att katalogstrukturen redan är skapad med t.ex.:
dirs=`find mkb -type d| sed 's|^mkb|mkb2|'`; for dir in $dirs; do mkdir $dir; done

 • Kommentarer(0)//enradare.orbin.se/#post18

Radera alla backupfiler i en katalog med underkataloger

Bash, Fedora 7Skapad av M.O.B. 2008-02-20 14:27
find mkb -name '*~' -type f| xargs rm

 • Kommentarer(0)//enradare.orbin.se/#post17

Skapa backup av katalog förutom en fil

Bash, Fedora 7Skapad av M.O.B. 2008-01-31 18:06
find mkb ! -name MKBCfg.pm -type f| xargs tar -czvf backup_mkb.tar.gz

 • Kommentarer(0)//enradare.orbin.se/#post15

Söka efter vissa fel i CGI-program

Bash, Fedora 7Skapad av M.O.B. 2008-01-04 16:22
QUERY_STRING='mkbadmsid=1&func=redirect&uRId=6' perl -W admin.pl 2>&1 | grep 'admin.pl'

 • Kommentarer(0)//enradare.orbin.se/#post11

Köra CGI-program i terminalfönstret

Bash, Fedora 7Skapad av M.O.B. 2007-12-12 11:31
QUERY_STRING='func=show&cId=100000' perl -W mkb.pl
Bra för avlusning av kod.

 • Kommentarer(0)//enradare.orbin.se/#post10

Hitta alla mallar som inkluderar filer utan ändelse

Bash, Fedora 7Skapad av M.O.B. 2007-12-12 11:00
find . -type f ! -name '*~' |xargs grep '\[include[^.]*\]'
Backupfiler undantas.

 • Kommentarer(0)//enradare.orbin.se/#post9

Lägger till pl-ändelsen i action-attributvärden i html-filer

Bash, Fedora 7Skapad av M.O.B. 2007-12-10 16:53
find . -type f |xargs grep 'action="mkb' |sed '/~/d;s/:.*//' |sed 's|.*|sed -i '\''/action="mkb/s#action="mkb#\&.pl#'\'' &|' |uniq >run.sh; sh run.sh

 • Kommentarer(0)//enradare.orbin.se/#post8

Lägg till html-ändelse till alla filer i en katalogstruktur som innehåller html-kod

Bash, Fedora 7Skapad av M.O.B. 2007-12-10 15:46
find . |xargs grep '<html\|<body\|<table' |sed '/~/d;s/:.*//' |sed 's/.*/mv & &.html/' |uniq >run.sh; sh run.sh

 • Kommentarer(0)//enradare.orbin.se/#post7

Utvinn tabelldefinitioner ur en MySQL dump

Bash, Fedora 7Skapad av M.O.B. 2007-12-06 00:25
zcat mkb.sql.gz | sed '/^CREATE TABLE/,/^)/!d;/^)/s/;/;\n/' > ../tables.txt

 • Kommentarer(0)//enradare.orbin.se/#post4

Konstruera SQL-frågor för alla tabeller (specialfall)

Bash, Fedora 7Skapad av M.O.B. 2007-12-06 00:22
mysql -uroot -ppasswd -Dmkb_lub -e'show tables'|sed 's/ *| *//'|sed -n '/^[a-z]/p' |sed 's/\(.\+\)/select * from \1\;/'

 • Kommentarer(0)//enradare.orbin.se/#post3

Kopiera en katalogstruktur (specialfall)

Bash, Fedora 7Skapad av M.O.B. 2007-12-06 00:15
dirs=`find ../jinfo -type d | sed 's|^../jinfo/||;/^\.\./d'`; for dir in $dirs; do mkdir $dir; done

 • Kommentarer(0)//enradare.orbin.se/#post2