Enradare

Enradare

Enradare i programmeringssammanhang är program som skrivs på en rad och avslutas med Enter

Enradarna är oftast kryptiska men inte avsiktligt tillkrånglade och utför (oftast) nyttiga saker. Denna blogg är ett hobbyprojekt, men bygger även på erfarenheter ur arbetslivet. Nya besökare, se första inlägget.

Behandla utmatning från ett kommando rad för rad

zsh, Fedora 7Skapad av M.O.B. 2008-01-13 20:18
who | while read user term date time junk; do echo $user has been on $term since $date $time; done
Man kan "pajpa" till while om man använder read.

  • Kommentarer(0)