Enradare

Enradare

Enradare i programmeringssammanhang är program som skrivs på en rad och avslutas med Enter

Enradarna är oftast kryptiska men inte avsiktligt tillkrånglade och utför (oftast) nyttiga saker. Denna blogg är ett hobbyprojekt, men bygger även på erfarenheter ur arbetslivet. Nya besökare, se första inlägget.

Hämta Scratch 1.4-projekt

Bash, Ubuntu 12.04Skapad av M.O.B. 2013-09-29 01:10

proj=12766255;wget -O $proj.sb http://projects.scratch.mit.edu/internalapi/project/$proj/get/


Detta hämtar ett Scratch 1.4-projekt (sb-fil) med det angivna numret. Notera att detta ej fungerar för Scratch 2-projekt. Här är en version med cURL som lär fungera på Mac OS X:

proj=12766255;curl -L -o $proj.sb http://projects.scratch.mit.edu/internalapi/project/$proj/get/


Följande hämtar ner alla projekt i en studio:

curl -L http://scratch.mit.edu/site-api/projects/in/244489/1/ 2> /dev/null | sed -n 's|.*data-id=\"\([0-9]*\)\".*|\1|p' | while read proj; do curl -L -o $proj.sb http://projects.scratch.mit.edu/internalapi/project/$proj/get/; done


Detta raderar alla filer i en katalog som inte är binärfiler, d.v.s. icke Scratch 1.4-projekt:

file * | sed -n '/:.*data/! {s/:.*//p}' | xargs rm

  • Kommentarer(0)