Enradare

Enradare

Enradare i programmeringssammanhang är program som skrivs på en rad och avslutas med Enter

Enradarna är oftast kryptiska men inte avsiktligt tillkrånglade och utför (oftast) nyttiga saker. Denna blogg är ett hobbyprojekt, men bygger även på erfarenheter ur arbetslivet. Nya besökare, se första inlägget.

Visa installerade Perl-moduler

Bash, Ubuntu 12.04Skapad av M.O.B. 2014-06-20 18:11
perl -E'use Module::CoreList;print join("\n",Module::CoreList->find_modules(qr/.*/))."\n"'

  • Kommentarer(0)